$39K Smithfield

0.78 Acres

$40K Clayton

0.4 Acres

$40K Clayton

0.39 Acres

$40K Clayton

0.41 Acres

$40K Clayton

0.26 Acres

$40K Clayton

0.31 Acres

$40K Clayton

0.34 Acres

$40K Clayton

0.33 Acres

$40K Clayton

0.54 Acres

$40K Clayton

0.25 Acres

$45K Clayton

0.57 Acres

$46K Clayton

2.67 Acres

$49K Clayton

0.34 Acres

$55K Princeton

2.02 Acres

$55K Clayton

1.17 Acres

$59K Benson

5.95 Acres

$64K Angier

0.49 Acres

$64K Angier

0.46 Acres

$65K Benson

10 Acres

$65K Swansboro

816 Sqr Feet

$65K Benson

0.92 Acres

$65K Benson

0.92 Acres

$95K Benson

1.77 Acres

$100K Garner

0.54 Acres


Next